Available courses

Мета та завдання курсу

Формування та набуття слухачами сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо впровадження процедур аналізу політики у сферу діяльності ДМС шляхом виконання наступних завдань: вироблення альтернативних варіантів реалізації державної політики у сферах міграції, громадянства та реєстрації фізичних осіб, вибору найкращого з-поміж можливих курсів дій – політики загалом та її окремих складників, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання рішень.